Powrót

Szklane negatywy

W ramach zadania " Fotografia jest lustrem? Opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie portretowych fotografii Edwarda Hartwiga" poddaliśmy konserwacji kilkadziesiąt zniszczonych szklanych negatywów z lubelskiej pracowni Edwarda Hartwiga.
Negatywy, ukazujące m. in. portrety lubelskich aktorek i aktorów powstały prawdopodobnie w latach 30. XX w. Następnie były przez wiele lat źle przechowywane, poddane działaniu nadmiernego ciepła.
Dzięki wsparciu MKiDN w ramach programu "Kultura Cyfrowa" negatywy zostały poddane konserwacji, digitalizacji i są udostępnione w cyfrowym repozytorium Fundacji im. Edwarda Hartwiga.