Powrót

Sesje z córkami

W ramach zadania "Fotografia jest lustrem? Opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnianie fotografii portretowych Edwarda Hartwiga" poddaliśmy konserwacji, digitalizacji i udostępnieniu fotografie rodzinne Edwarda Hartwiga. Bardzo często widzimy na nich córki Danutę i Ewę. Ewa Hartwig-Fijałkowska została fotografem, Danuta Hartwig-Saulewicz pomagała ojcu w pracy, wspierając go w przygotowywaniu wystaw i publikacji.