pl en

O Fundacji

Fundacja im. Edwarda Hartwiga została założona w 2017 r., jako organizacja powołana do opieki nad archiwum słynnego fotografa.  Jej celem jest opracowanie i upowszechnienie dorobku Hartwiga. Działalność Fundacji inauguruje publikacja pierwszej części zasobów ze spuścizny fotografa, będąca własnością jego rodziny. W najbliższych planach Fundacji jest dalsza digitalizacja prac oraz archiwaliów związanych z jego działalnością oraz opracowanie pierwszej poświęconej Mu monografii. 

Prezeską fundacji jest dr Marika Kuźmicz, historyczka sztuki wykładowczyni Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka fotografii i nowych mediów, w szczególności wideo. 

Założycielką fundacji jest Danuta Hartwig-Saulewicz.