pl en
Fotografie industrialne
Ten cykl fotografii Edwarda Hartwiga nie został opublikowany w formie albumu – jest to stosunkowo mało rozpoznany temat w jego twórczości. Początek tej bardzo szeroko rozumianej kategorii, to lata trzydzieste XX w., kiedy fotograf rozpoczął pracę nad portretami robotników. Powstały wówczas zdjęcia ludzi pracy, tonalne, utrzymane jeszcze w charakterystycznej dla niego i dla wielu innych fotografów tamtego okresu, konwencji piktorialnej. Powojenne fotografie, ukazujące robotników przy maszynach czy budowlańców pracujących przy powstawaniu MDM-u, to zdjęcia utrzymane w konwencji socrealizmu, monumentalizujące portretowanych.

Ciekawym przykładem pochodzącym z tego czasu jest na przykład zdjęcie Robotnicy i maszyny – fotomontaż znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Fotografie z tego okresu, poza tym, że były swoistymi portretami klasy pracującej, są także cenną dokumentacją życia odbudowującej się po II wojnie światowej Polski, a szczególnie Warszawy – poszukiwanym przez kolekcjonerów fotograficznym materiałem są na przykład zdjęcia robotników i ochotników pracujących na Mariensztacie.

W zbiorach domowych Edwarda Hartwiga zachowały się także fotografie dokumentujące budowanie się nowych fabryk w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, stanowiące z jednej strony swoistą ilustrację do państwowej narracji o nowoczesnym budującym się kraju. Z drugiej, jak zwykle w przypadku Hartwiga, są to wyrafinowane estetycznie kadry, przyjmujące niekiedy formę nieomal abstrakcyjną, dobrze ilustrujące założenia Hartwigowskiej Fotografiki. 
Fabryka
Fabryka
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Fabryka
Fabryka
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Fabryka
Fabryka
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Budynki
Budynki
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Budynki
Budynki
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Fabryka
Fabryka
film negatywowy czarno-biały, duży obrazek
Fabryka
Fabryka
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Fabryka
Fabryka
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Krajobraz przemysłowy
Krajobraz przemysłowy
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Krajobraz przemysłowy
Krajobraz przemysłowy
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Szklany dom
Szklany dom
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Podróże
Podróże
fotografia czarno-biała, papier błyszczący
Fabryka
Fabryka
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Fabryka
Fabryka
negatywowy film czarno-biały, duży obrazek
Brak tytułu (Fotografia industrialna)
Brak tytułu (Fotografia industrialna)
Fotografia czarno-biała, papier błyszczący, sygn. na odwrocie, z pieczęcią autorską
1_1684
1_1684
fotografia czarno-biała, sygn. na odwrocie
1_1696
1_1696
fotografia czarno biała, sygn. na odwrocie
1_1697
1_1697
fotografia czarno biała, sygn. na odwrocie
1_1699
1_1699
fotografia czarno biała, sygn. na odwrocie
1_1705
1_1705
fotografia czarno-biała, sygn. na odwrocie