Exhibitions

List of exhibitions with the participation of Edward Hartwig.

1929
Lublin, the first individual exhibition of photographs by Edward Hartwig

1935
Participation in the 9th International Salon of Photography

1937
Exhibition at the Lublin Museum
Participation in the 10th International Salon of Photography

1938
Lublin, Exhibition of Polish Photography
Warsaw, I Polska Wystawa Fotografii Ojczystej (1st Polish Exhibition of Motherland Photography)

1939
Warsaw, 19th Salon of Photography

1944
Lublin, individual exhibition in the Lublin Museum
Lublin, participation in the Wystawie Fotografii Ojczystej (Motherland Photography Exhibition)

1948
Lublin, individual exhibition Fotografika (Photography) by Edward Hartwig
Warsaw, Young Artists and Scientists Club, collective exhibition Nowoczesna Fotografika Polska (Modern Poland Photography)
Krakow, collective exhibition Wystawa Sztuki Nowoczesnej (Modern Art Exhibition)

1949
Częstochowa, Center of Artistic Photography
Warsaw, National Museum, group exhibition. Pokój zwycięża (Peace wins)

1951
Częstochowa, an individual exhibition under the Second Częstochowa Exhibition of Photography

1955
Warsaw, Kordegarda, individual exhibition Lublin miasto PKWN (Lublin city of PKWN)
Great Britain, collective exhibition International Exhibition of European Photography

1956
6th National Exhibition of Photography

1957
Warsaw, Kordegarda, individual exhibition Lublin w fotografice Edwarda Hartwiga
(Lublin in Edward Hartwig's photography)

1959
Warsaw, Zachęta, individual exhibition Fotografika Edwarda Hartwiga (Photography by Edward Hartwig)
Paris, Société Française de Photographie, Galerie Montalambert, individual exhibition

1961
Krakow, Krzysztofory Gallery, individual exhibition

1963
Warsaw, Palace of Culture and Knowledge, individual exhibition Kulisy teatru (Coulisse of Theater)

1968
Krakow, Palace of Art, participation in the collective exhibition Fotografia subiektywna (Subjective photography)

1969
Vienna, participation in a group exhibition 10 fotografów świata (10 Photographers of the World)

1970
Warsaw, Kordegarda, individual exhibition Edwarda Hartwiga karty z albumu Warszawa (Edward Hartwig’s cards from the album –Warsaw)

1971
Paris, Société Française de Photographie, individual exhibition
Warsaw, participation in the collective exhibition Fotografowie poszukujący (Photographers seeking)
Warsaw, Zachęta, individual exhibition of Fotografika

1975
Warsaw, Zachęta, individual exhibition Kulisy teatru (Coulisse of Theater)

1977
Wrocław, National Museum, participation in the collective exhibition Polska fotografia artystyczna do 1939 roku (Polish artistic photography until 1939)

1979
Warsaw, Zachęta, individual exhibition W moim świecie (In my World)
Warsaw, Old Gallery ZPAF, individual exhibition Fotografie z lat 1924–1979 (Photographs from 1924-1979)
Lublin, individual exhibition Lublin w fotogramach Edwarda Hartwiga (Lublin in Edward Hartwig's photograms)
New York, participation in the group exhibition Fotografia polska 1839–1979 (Polish photography 1839-1979)

1981
London, individual exhibition
Paris, participation in the collective exhibition La Photographie Polonaise 1900-1981

1983
Warsaw, gallery Mała ZPAF individual exhibition Strefy ochronne (Protection zones)

1984
Kazimierz Dolny, Lublin, individual exhibitions Kazimierz, Lublin – miasta mojej młodości (Kazimierz, Lublin – the cities of my youth)
Houston, Fotofest, individual exhibition

1986
Gorzów Wielkopolski, individual exhibition Edward Hartwig – próba syntezy (Edward Hartwig – an attempt to synthesize)

1987
Kielce, Dom Środowisk Twórczych, individual exhibition 20 x Edward Hartwig
Warsaw, Zachęta, collective exhibition Krajobrazy świata w fotografiach polskich podróżników (Landscapes of the World in Photographs of Polish Travelers)

1988
Bydgoszcz, individual exhibition Prace z lat 1923-1987 (Works from 1923-1987)
Lądek Zdrój, Galeria Fotografii Elementarnej, individual exhibition Zasłony (Curtains)
Wrocław, Galeria Foto-Medium Art, Individual exhibition Zaproszenie do szatni (An invitation to the cloakroom)
Houston, Fotofest, individual exhibition

1990
Lausanne, retrospective exhibition at L'année de l'Est
Amsterdam, De Beurs van Berlage, individual exhibition Foto uit Oost

1991
Łódź, Galeria Fotografii Łódzkiego, individual exhibition Edward Hartwig – własne spotkania (Edward Hartwig – personal meetings)

1992
Lublin, individual exhibition Foto Sacrum

1993
Kalisz, individual exhibition Ludzie teatru. Impresje fotograficzne (People of the theater. Photographic impressions)

1994
Warsaw, ZPAF Gallery, individual exhibition Czas wspomnień. Na bieżąco (Time of memories. Up to date)

1995
Krakow, Museum of History of Photography, individual exhibition Edward Hartwig
Lublin, „Brama Grodzka – Teatr NN” Center, individual exhibition Edward Hartwig. Fotografia (Edward Hartwig. Photography)

1997
Warsaw, Zachęta, individual exhibition Edward Hartwig

1999
Warsaw, Mała Galeria, individual exhibition 9 fotografii (9 photographs)
Wrocław, Dolnośląskie Centrum Kultury, individual exhibition 90 urodziny Edwarda Hartwiga (90th Edward Hartwig's birthday)

2000
Warsaw, Bayer Gallery, individual exhibition Impresje w kolorze (Impressions in color)

2001
Warsaw, Łazienki Królewskie, Royal Manufactory "ŁAD", Dawne obrazy fotograficzne (Old photographic pictures)
Warsaw, Center for Contemporary Art, individual exhibition Duotony (Duotons)

2002
Warsaw, collective exhibition Założyciele i nestorzy ZPAF (Founders and nestpants of ZPAF)
Leberkusen, a collective exhibition of Polish art as part of the Year of Culture of Central and Eastern European Countries Kraje reform – kraje kultury (Countries of reform – countries of culture)

2003
Lublin, Wirydarz Gallery, individual exhibition

2004
Warsaw, National Museum, individual exhibition Edward Hartwig 1909-2003. Fotografie (Edward Hartwig 1909-2003. Photographs)

2009
Warsaw, Old ZPAF Gallery, Edward Hartwig – Stulecie urodzin (Edward Hartwig – Centenary of the birth)

2010
Wigry, Galeria Fotografii im. Edward Hartwig, Dom Pracy Twórczej w Wigrach, individual exhibition Wierzby – Fotografie Edwarda Hartwiga (Willow - Photographs by Edward Hartwig)

2013
Warsaw, Mazowiecka Gallery, Wierzby (Willows)
Konstancin, Konstancin House of Culture, Edward Hartwig. Znany i nieznany (Edward Hartwig. Known and unknown)

2014
Warsaw, Royal Castle, Gallery of Temporary Exhibitions, Zamglenia i kolory – Wystawa fotografii Edwarda Hartwiga (Fogs and colors - Edward Hartwig's exhibition of photographs)
Tarnów, Tarnowskie Centrum Kultury, Edward Hartwig Nowatorski, nieznany, nieobecny (Innovative, unknown, absent)

2015
Bialystok, Gallery of the European Center of Art, Portrety – Fotografie Edwarda Hartwiga (Portraits – Photographs by Edward Hartwig)

2016
Mielec, Regional Museum of the Local Government Center for Culture in Mielec, Edward Hartwig – Fotografia (Edward Hartwig – Photography)

2017
Kazimierz Dolny, Kuncewicz’s House Branch of the Vistula Museum, Fotografia Hartwigów w Domu Kuncewiczów (Hartwig Photographs at the Kuncewicz House)


After: Hartwig E., Psy czy koty? Fotografia czy fotografika? Kolor czy…?, rozm. A.B. Bohdziewicz, kwiecień–maj 1996, „Format” 1997, nr 24/25, n. ¾.

Magierski J., Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne, „Kwartalnik Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie” 1987, XVI.
Plater-Zyberek M. [red.], Edward Hartwig (1909–2003). Fotografie ze zbiorów rodziny Artysty i Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2004.

Joanna Zętar Edward Hartwig. Leksykon wystaw after: official website Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/edward-hartwig-kalendarium-wystaw/ [ 20.12.2017 ]