Akt

W archiwum Edwarda Hartwiga znajduje się kilkaset aktów fotograficznych. To dość duży rozdział w jego twórczości, pomimo tego akty nie doczekały się osobnego albumu. W słynnej Fotografice został na przykład zreprodukowany tylko jeden fotomontaż z aktem (str. 12). To dobry i znamienny przykład dla tego rodzaju zdjęć Hartwiga. Nagie kobiece ciała zazwyczaj pojawiają się na jego fotomontażach, odbitkach solaryzowanych, przetwarzanych pod powiększalnikiem na różne sposoby. Na tych fotografiach kobieta staje się raczej figurą geometryczną lub ornamentem, niż pozostaje istotą cielesną. Często postaci kobiet stają się dosłownie transparentne (ich obraz przenika się z innymi warstwami fotografii, np. tłem), przez co ich wizerunek staje się odrealniony. Z czasem fotografie aktów u Hartwiga, stają się coraz bardziej dekoracyjnymi kompozycjami, aż po niemal abstrakcyjne barwne obrazy w latach 90. XX w.