Rzeźba

Edward Hartwig nie zajmował się nigdy klasycznie rozumianym, fotograficznym reprodukowaniem dzieł sztuki. Niemniej jednak w jego dorobku i archiwum znajdujemy dość liczne zdjęcia przedstawiające rzeźby. Niektóre z nich stały się z czasem słynne, były reprodukowane m.in. w Fotografice. Są to najczęściej kadry ukazujące fragmenty posągów, rzeźb, często obiektów w przestrzeni publicznej – rzadko przedstawienia figur w całości. Jeżeli pojawiają się, to głównie są one słynnymi seriami parkowych rzeźb, osłoniętych folią (na okres zimowy lub czas konserwacji). Te wątki bywają określane jako "surrealistyczne". Tego typu interpretacja wydaje się być pewnym nadużyciem, jednak zdjęcia rzeźb wiele mówią o jego sposobie widzenia i postrzegania świata, którego każdy element mógł stać się cennym motywem do sfotografowania. Ewentualne piękno artystyczne fotografowanych rzeźbiarskich obiektów nie było w zasadzie istotne, o ile nie mogło posłużyć jako interesujący wizualny element fotograficznej kompozycji. Dzieła sztuki są przez Hartwiga dostrzegane i przetwarzane.