Slajdy

W domowym archiwum Edwarda Hartwiga, poza odbitkami fotograficznymi i negatywami, znajdujemy także barwne slajdy.
Pochodzące z różnych okresów jego twórczości, głównie z lat 70. Opracowując spuściznę fotografa, zdecydowaliśmy się wyodrębnić ten zbiór, kierując się właśnie kryterium technicznym. Dlatego w zasobie znajdują się fotografie z podróży, krajobrazy czy fotografie wierzb.

Analizując twórczość Hartwiga, można uznać z pewnością, że gest sięgnięcia po ten rodzaj nośnika, jakim były slajdy miał swoje ważne uzasadnienie. Przezrocza, czyli slajdy, charakteryzują się wysoką jakością odwzorowania i dużym nasyceniem barw. Hartwig poszukiwał medium adekwatnego dla jego eksperymentów z fotografią barwną. Zwykła fotografia negatywowa nie zadowalała go w tym aspekcie. Przed okresem technologii cyfrowego rejestrowania obrazów przezrocze było podstawowym nośnikiem obrazu, wykorzystywanym dla potrzeb grafiki i poligrafii, ponieważ przewyższało jakością fotografię negatywową.

Hartwig, w swojej koncepcji fotografiki, poszukujący nowoczesnych rozwiązań formalnych, sięgając po slajdy, antycypował, jak się to okazuje obecnie, sposób myślenia bliski fotografii cyfrowej.