Fotografia teatralna Edwarda Hartwiga

Edward Hartwig był związany z teatrem jako fotograf właściwie od początku swojej działalności.
Już jako nastoletni chłopiec, pomagający swojemu ojcu Ludwikowi w jego zakładzie fotograficznym, uczestniczył w powstawaniu portretów aktorek i aktorów. Ojciec Edwarda współpracował m.in. z Teatrem Miejskim w Lublinie, co przyczyniało się wzrostu prestiżu jego zakładu fotograficznego. Zanim jednak o zdjęciach teatralnych autorstwa Ludwika i Edwarda, przyjrzyjmy się choć pobieżnie historii fotografii teatralnej.
Tradycja wykonywania zdjęć teatralnych jest niemal tak długa, jak historia fotografii, niemniej znaczący wzrost zainteresowania tego typu wizerunkami nasilił się wraz pojawieniem się istotnych innowacji w technice fotograficznej w 2. połowie XIX w. Było to przede wszystkim wprowadzenie mokrego kolodionu oraz niezwykle popularnego formatu zdjęcia czyli fotografii wizytowej „carte de visite”, opatentowanego przez francuskiego fotografa André Adolphe'a Eugène'a Disdériego w 1854 roku. To wówczas Europę i świat opanowała swoista „mania” fotograficzna, zdjęcia wykonywali sobie zarówno ludzie zamożni, jak i ci gorzej sytuowani. Zaczęto kolekcjonować zdjęcia, największym powodzeniem cieszyły się oczywiście fotografie znanych osobistości: władców, bohaterów narodowych, pisarzy, wynalazców, podróżników, a także aktorów i aktorek.
Jednak to, co dziś uważamy za fotografię teatralną, czyli zdjęcia spektakli, robione przez fotografa znajdującego się na scenie podczas próby lub na widowni, podczas przedstawienia, nie było tym samym w latach 50. czy 60. XIX w. Technika fotograficzna nie pozwalała jeszcze wówczas na szybkie robienie dynamicznych ujęć w trakcie gry aktorów, światła na scenie nie wystarczały zazwyczaj do tego, aby wykonać prawidłowo naświetlone zdjęcie. Dlatego też teatry, przygotowując premierę, zamawiały portrety biorących w niej udział aktorek i aktorów, którzy udawali się do wybranego zakładu fotograficznego w kostiumie i charakteryzacji.
Sami artyści sceny także zamawiali swoje fotografie, które nie były zdjęciami „w roli”, ale ich portretami. Jednymi z najsłynniejszych tego typu zdjęć były np. fotografie przedstawiające Sarę Bernhardt autorstwa Nadara.
Na ziemiach polskich pod zaborami fotografia teatralna także była bardzo popularna. Aktorki i aktorów portretowali wszyscy znaczniejsi fotografowie w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu i innych miastach. Cenionymi fotografami teatralnymi byli m.in. Walery Rzewuski (1837-1888) czy Jan Mieczkowski (1830-1889).
Rzewuski, związany z Krakowem był m.ni. autorem ekspresyjnych portretów Wincentego Rapackiego (1840-1924). Zarówno Rzewuski, jak i związany zawodowo z Warszawą Mieczkowski byli autorami bardzo licznych portretów najsłynniejszej wówczas aktorki o międzynarodowej, światowej karierze, Heleny Modrzejewskiej (1840-1909).
Ponieważ nie było możliwe fotografowanie aktorskiej akcji na scenie, pozowano fotografowi w taki sposób, aby poprzez mimikę i gestykulację najbardziej charakterystyczne momenty danej roli.
Fotografie aktorów i aktorek, przyczyniały się do wzrostu popularności ich samych, zwiększało publiczność spektakli teatralnych, jak również podnosiło prestiż zakładów fotograficznych, w których fotografowały się gwiazdy scen.
Kiedy Ludwik Hartwig zaczął prowadzić w 1919 r. swój zakład fotograficzny w Lublinie, nawiązał współpracę z Teatrem Miejskim im. J. Osterwy (wówczas Teatrem Wielkim w Lublinie, później Teatrem Miejskim w Lublinie), który mieścił się przy tej samej ulicy Narutowicza, co zakład Hartwiga.
Ludwig Hartwig stopniowo wprowadzał syna w tajniki zawodu fotografa, kładąc nacisk na jego uczestnictwo w wykonywaniu właśnie zdjęć teatralnych. Było to nawet powodem przejściowych kłopotów Edwarda w szkole - był widziany przez jednego z nauczycieli na spektaklu rzekomo nieodpowiednim dla jego młodego wieku. Dopiero po wizycie w szkole Ludwika, który wyjaśnił obecność w teatrze swoich dwóch synów (był tam także obecny brat Edwarda, Walenty), chłopcy zostali przywróceni w prawach ucznia.
Edward był następnie wysyłany przez ojca do Warszawy na premiery teatralne, żeby dać mu lepsze przygotowanie zawodowe i szersze horyzonty. Kiedy już usamodzielnił się, planował otworzyć swój zakład fotograficzny właśnie w stolicy. Chciał mieć pełniejszy dostęp do oferty kulturalnej teatrów warszawskich, licząc na możliwość nawiązania z nimi współpracy. Planów jednak nie udało się zrealizować, ponieważ wybuchła II wojna światowa, która dla Edwarda trwała dłużej, niż do maja 1945 r., ponieważ w 1944 r. został on aresztowany przez NKWD wraz z grupą lubelskich intelektualistów i osadzony w radzieckim obozie w Jogle. Przebywał tam do 1946 r.
Po powrocie do Polski zaczął wcielać w życie dawne plany o przeprowadzce i gdy ostatecznie znalazł się w Warszawie wraz z rodziną na początku lat 50., jego kariera wyraźnie nabrała tempa.
Hartwig tak właśnie przede wszystkim zarabiał na życie, zanim jeszcze nie stał się jednym z najsłynniejszych polskich fotografów. Wykonywał zdjęcia aktorkom, aktorom oraz robił dokumentację spektakli. Został członkiem Centrali Obsługi Przedsiębiorstw i Instytucji Artystycznych.
Współpracował m.in. z Teatrem Narodowym, Teatrem Powszechnym i Ateneum. Wykonywał konwencjonalne portrety studyjne najsłynniejszych gwiazd teatru i filmu. Jego córka, Danuta Hartwig-Saulewicz, wspomina, że fotografowani przez ojca aktorki i aktorzy spotykali się po sesjach lub spektaklach w kawiarni „Kopciuszek”, która znajdowała się w tej samej kamienicy, co mieszkanie Hartwigów i pracowania fotografa, a wieczory spędzali w tym właśnie mieszkaniu, na kolacjach przygotowywanych przez żonę Edwarda, również fotografkę, Helenę Hartwig.
Hartwig tworzył także specyficzne portrety aktorskie, ukazujące „kuchnię”, czyli zaplecze ich powstawania. Były to fotografie w większym planie, o poszerzonym kadrze obejmującym nie tylko modela lub modelkę, ale także oświetlające jego lub ją, lampy, elementy scenografii. Przywodzi to na myśl niektóre z fotografii autorstwa Richarda Avedona, który w taki właśnie sposób sportretował np. Suzy Parker.
Oprócz portretów aktorek i aktorów, Hartwig fotografował także próby i spektakle teatralne. Jak zwykle, również na polu teatru, fotograf przekraczał konwencję obowiązującą przy tego typu zdjęciach. Zamiast fotografowania wybranych elementów i momentów przedstawienia, potraktował jako fotograficzne wyzwanie całą przestrzeń budynku teatru.
Zawdzięczamy Hartwigowi liczne portrety aktorek i aktorów podczas charakteryzacji czy przymiarek kostiumów.
Ale dziełem Hartwiga były także zdjęcia, dla których aktorskie twarze i sylwetki były jedynie punktem wyjścia dla dalszej pracy twórczej. Grające swoje role lub tańczące swoje partie baletowe postaci stawały się na zdjęciach Hartwiga niemal geometrycznymi kompozycjami.
Hartwig zasłynął także tym, że fotografował nie tylko scenę i spektakle, ale także kulisy, a nawet szatnie. Elementy wieszaków teatralnych szatni na Hartwigowskich fotografiach przypominają abstrakcyjne formy przestrzenne.
W twórczości Edwarda Hartwiga zdarzały się także bardzo momenty, np. gdy fotografował Wrocławski Teatr Pantomimy lub Teatr Osobny Mirona Białoszewskiego.
Swoistym ukoronowaniem wieloletniej pracy Hartwiga z fotografią teatralną był wydany przez wydawnictwo Arkady album „Kulisy teatru”. Dwie edycje książki ukazały się w 1974 i 1983 r. Ta druga po „Fotografice” najsłynniejsza książka Hartwiga, jest subiektywnym fotoreportażem artystycznym. Jak pisał o nim Łukasz Gorczyca: „Obok uchwyconych za tytułowymi kulisami scenek rodzajowych pojawiają się martwe natury, detale, grafizację i niemal abstrakcyjne zapisy gry świateł i ruchu scenicznego. Całość dominują portrety aktorów i ludzi teatru, co nadaje książce humanistyczny wyraz”. W „Kulisach teatru” jest to wszystko, co Hartwig w teatrze widział i czego doświadczył. To ludzkie twarze i postaci najsłynniejszych polskich aktorów i aktorek na scenie i za kulisami, ale także twarze i postaci charakteryzatorek, kostiumografów, scenografów i scenografek, sprzątaczek i sprzątaczy, a więc wszystkich tych osób, na co dzień mało widocznych lub wręcz niewidzialnych, którzy współtworzą teatralną strukturę. W przestrzeni teatru Hartwigowi udało się połączyć ideę dokumentowania tego efemerycznego medium oraz własną twórczą kreację.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej „osi czasu”, na której znajdziecie fotografie teatralne Edwarda Hartwiga oraz filmy poświęcone temu rozdziałowi historii fotografii.

 • Kompozycja / Portret aktora

  Kompozycja / Portret aktora

 • Próba

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Ignacy Gogolewski i Irena Eichlerówna jako Nero i Agrypina w „Brytaniku

  2.03.1963

  Ignacy Gogolewski i Irena Eichlerówna jako Nero i Agrypina w „Brytaniku"

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 40 cm

 • Portret aktora

  1949-1955

  Portret aktora

  fotografia czarno-biała, sepiowana, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 21 cm

 • Portret aktora

  1949-1955

  Portret aktora

  fotografia czarno-biała, sepiowana, odbitka srebrowo-żelatynowa, 39 x 20 cm

 • Aktor

  1950-1960?

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 23,5 x 18 cm

 • Kompozycja z aktorem

  1950-1965

  Kompozycja z aktorem

  fotografia czarno-biała, odbitka srebrowo-żelatynowa, 25 x 36 cm

 • Irena Eichlerówna w roli Marii Stuart

  1955

  Irena Eichlerówna w roli Marii Stuart

  fotografia czarno-biała, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 40 cm

 • Adolf Dymsza

  1960-1965

  Adolf Dymsza

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22,5 x 16,5 cm

  Audio description
 • Bez tytułu (próba w Teatrze Narodowym)

  1960-1965

  Bez tytułu (próba w Teatrze Narodowym)

  fotografia czarno-biała, papier, odbita srebrowo-żelatynowa, 17 x 22 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Adolf Dymsza podczas charakteryzacji

  1960-1969

  Adolf Dymsza podczas charakteryzacji

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Aleksander Bardini

  1960-1969

  Aleksander Bardini

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 18,5 x 17,5 cm

 • Aleksander Bardini

  1960-1969

  Aleksander Bardini

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,8 x 20 cm

 • Aleksandra Śląska i Jerzy Kamas

  1960-1969

  Aleksandra Śląska i Jerzy Kamas

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 6,5 x 9,5 cm

 • Andrzej Łapicki

  1960-1969

  Andrzej Łapicki

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,5 x 21 cm

 • Balet

  1960-1969

  Balet

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Balet

  1960-1969

  Balet

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Balet

  1960-1969

  Balet

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Baletnica

  1960-1969

  Baletnica

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Bez tytułu

  1960-1969

  Bez tytułu

  fotografia czarno-biała, fotomontaż, solaryzacja, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 15,5 x 19,5 cm

 • Bez tytułu

  1960-1969

  Bez tytułu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Bez tytułu

  1960-1969

  Bez tytułu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Bez tytułu

  1960-1969

  Bez tytułu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Bez tytułu (Aktor)

  1960-1969

  Bez tytułu (Aktor)

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 24 x 18 cm

 • Bez tytułu (spektakl)

  1960-1969

  Bez tytułu (spektakl)

  fotografia czarno-biała, odbitka srebrowo-żelatynowa, papier, 14,5 x 14,5 cm

 • Bez tytułu (W teatrze)

  1960-1969

  Bez tytułu (W teatrze)

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Charakteryzacja

  1960-1969

  Charakteryzacja

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Charakteryzacja

  1960-1969

  Charakteryzacja

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Ćwiczenia baletowe

  1960-1969

  Ćwiczenia baletowe

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Dokumentacja spotkania z Edwardem Hartwigiem z okazji wydania albumu „Kulisy teatru

  1960-1969

  Dokumentacja spotkania z Edwardem Hartwigiem z okazji wydania albumu „Kulisy teatru"

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 12,5 x 9,5 cm

 • Dyrygent Jan Krenz

  1960-1969

  Dyrygent Jan Krenz

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9,5 x 6,5 cm

 • Edward Dziewoński

  1960-1969

  Edward Dziewoński

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 40 cm

 • Edward Dziewoński podczas charakteryzacji

  1960-1969

  Edward Dziewoński podczas charakteryzacji

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Edward Hartwig fotografuje

  1960-1969

  Edward Hartwig fotografuje

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 11,5 x 8 cm

 • Edward Hartwig z aktorami

  1960-1969

  Edward Hartwig z aktorami

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9,5 x 13,2 cm

 • Elementy scenografii

  1960-1969

  Elementy scenografii

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 15 x 14 cm

 • Franciszek Starowieyski

  1960-1969

  Franciszek Starowieyski

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 29 cm

 • Hanka Bielicka

  1960-1969

  Hanka Bielicka

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 30 cm

 • Igor Śmiałowska podczas próby

  1960-1969

  Igor Śmiałowska podczas próby

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 19 cm

 • Irena Eichlerówna

  1960-1969

  Irena Eichlerówna

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 32 x 30 cm

 • Irena Eichlerówna w garderobie

  1960-1969

  Irena Eichlerówna w garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 15 x 21,5 cm

 • Kabaret

  1960-1969

  Kabaret

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 40 cm

 • Kazimierz Rudzki

  1960-1969

  Kazimierz Rudzki

  fotografia czarno-biała, papier, odbita srebrowo-żelatynowa, 20 x 24,5 cm

 • Kazimierz Rudzki podczas charakteryzacji

  1960-1969

  Kazimierz Rudzki podczas charakteryzacji

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Kazimierz Rudzki (z gazetą) i Tadeusz Fijewski (drugi od prawej) w garderobie

  1960-1969

  Kazimierz Rudzki (z gazetą) i Tadeusz Fijewski (drugi od prawej) w garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Kompozycja z portretem Gustawa Holoubka

  1960-1969

  Kompozycja z portretem Gustawa Holoubka

  fotografia czarno-biała, grafizacja, pseudosolaryzacja, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9,5 x 6,5 cm

 • Kompozycja z portretem Marty Lipińskiej

  1960-1969

  Kompozycja z portretem Marty Lipińskiej

  fotografia czarno-biała, fotomontaż, grafizacja, pseudosolaryzacja, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 6,5 x 8,5 cm

 • Manekiny teatralne

  1960-1969

  Manekiny teatralne

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Maski

  1960-1969

  Maski

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 40 cm

 • Mieczysław Czechowicz

  1960-1969

  Mieczysław Czechowicz

  fotografia czarno-biała, grafizacja, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9,5 x 6,5 cm

 • Mieczysław Czechowicz w garderobie

  1960-1969

  Mieczysław Czechowicz w garderobie

  fotografia czarno-biała, odbitka srebrowo-żelatynowa, papier, 20,8 x 20 cm

 • Mim

  1960-1969

  Mim

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 19,8 cm

 • Mim

  1960-1969

  Mim

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Mimowie

  1960-1969

  Mimowie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 40 cm

 • Pantomima

  1960-1969

  Pantomima

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Podczas próby

  1960-1969

  Podczas próby

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 19,8 cm

 • Podczas próby

  1960-1969

  Podczas próby

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Podczas próby

  1960-1969

  Podczas próby

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,7 x 20 cm

 • Podczas próby

  1960-1969

  Podczas próby

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,7 x 21,3 cm

 • Podczas próby

  1960-1969

  Podczas próby

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Podczas próby

  1960-1969

  Podczas próby

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 19 cm

 • Portret aktora

  1960-1969

  Portret aktora

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Portret aktora

  1960-1969

  Portret aktora

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Portret aktora

  1960-1969

  Portret aktora

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 6,5 x 9,5 cm

 • Portret aktora

  1960-1969

  Portret aktora

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9,5 x 6,5 cm

 • Portret aktora z papierosem

  1960-1969

  Portret aktora z papierosem

  fotografia czarno-biała, papier, odbita srebrowo-żelatynowa, 23 x 17 cm

 • Portret Aleksandry Śląskiej

  1960-1969

  Portret Aleksandry Śląskiej

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 6,5 x 9,5 cm

 • Portret Kaliny Jędrusik

  1960-1969

  Portret Kaliny Jędrusik

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Portret Stanisława Szymańskiego

  1960-1969

  Portret Stanisława Szymańskiego

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, pieczątka autorska na odwrociu, 9,5 x 6 cm

 • Portret Stanisławy Celińskiej

  1960-1969

  Portret Stanisławy Celińskiej

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, pieczątka autorska na odwrociu, 6,5 x 9,5 cm

 • Portret Wojciecha Pszoniaka

  1960-1969

  Portret Wojciecha Pszoniaka

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9,5 x 6,5 cm

 • Praca scenografów

  1960-1969

  Praca scenografów

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 26 x 24 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowo, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 23 x 18,5 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,8 x 21 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,8 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 18,5 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Próba

  1960-1969

  Próba

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,5 x 21,5 cm

 • Próba baletowa

  1960-1969

  Próba baletowa

  fotografia czarno-biała, pseudosolaryzacja, grafizacja, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 6,5 x 9,5 cm

 • Próba baletowa

  1960-1969

  Próba baletowa

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba baletowa

  1960-1969

  Próba baletowa

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Próba baletowa

  1960-1969

  Próba baletowa

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba baletowa

  1960-1969

  Próba baletowa

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Próba (Irena Kwiatkowska, Alina Janowska)

  1960-1969

  Próba (Irena Kwiatkowska, Alina Janowska)

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Próba spektaklu

  1960-1969

  Próba spektaklu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22,5 x 18,5 cm

 • Próba spektaklu

  1960-1969

  Próba spektaklu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 19 cm

 • Próba spektaklu

  1960-1969

  Próba spektaklu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Przed premierą

  1960-1969

  Przed premierą

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Przed premierą

  1960-1969

  Przed premierą

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed premierą

  1960-1969

  Przed premierą

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,5 x 21,5 cm

 • Przed premierą

  1960-1969

  Przed premierą

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,7 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,5 x 21 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 18,5 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,5 x 21,3 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,5 x 21 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 19,5 x 21,3 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 40 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 30 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowo, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 40 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 38 x 34 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 30 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 30 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowa, 19,5 x 21,5 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 21 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed spektaklem

  1960-1969

  Przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przed stolarnią teatralna

  1960-1969

  Przed stolarnią teatralna

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 28 cm

 • Przygotowania do spektaklu

  1960-1969

  Przygotowania do spektaklu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowa, 21 x 20 cm

 • Przygotowanie dekoracji teatralnych

  1960-1969

  Przygotowanie dekoracji teatralnych

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przygotowania do spektaklu

  1960-1969

  Przygotowania do spektaklu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przygotowanie kostiumów teatralnych

  1960-1969

  Przygotowanie kostiumów teatralnych

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przygotowanie scenografii

  1960-1969

  Przygotowanie scenografii

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 30 cm

 • Przygotowanie scenografii

  1960-1969

  Przygotowanie scenografii

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 30 cm

 • Przygotowanie scenografii

  1960-1969

  Przygotowanie scenografii

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przygotowanie scenografii

  1960-1969

  Przygotowanie scenografii

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 40 cm

 • Przygotowanie scenografii

  1960-1969

  Przygotowanie scenografii

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 31 x 30 cm

 • Przygotowanie scenografii teatralnej

  1960-1969

  Przygotowanie scenografii teatralnej

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Przygotowanie scenografii teatralnej

  1960-1969

  Przygotowanie scenografii teatralnej

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 30 cm

 • Przymiarka

  1960-1969

  Przymiarka

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Przymiarka

  1960-1969

  Przymiarka

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22,5 x 18,5 cm

 • Przymierzanie baletek

  1960-1969

  Przymierzanie baletek

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Rekwizyt

  1960-1969

  Rekwizyt

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9 x 6,5 cm

 • Rekwizyt

  1960-1969

  Rekwizyt

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9,5 x 6,5 cm

 • Rekwizyt teatralny

  1960-1969

  Rekwizyt teatralny

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 60 x 40 cm

 • Rekwizyty

  1960-1969

  Rekwizyty

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Rekwizyty

  1960-1969

  Rekwizyty

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 40 cm

 • Rekwizyty teatralne

  1960-1969

  Rekwizyty teatralne

  fotografia czarno-biała, papier, grafizacja, pseudosolaryzacja, odbitka srebrowo-żelatynowa, 8 x 6,5 cm

 • Scenografia teatralna

  1960-1969

  Scenografia teatralna

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 40 cm

 • Scenografia teatralna

  1960-1969

  Scenografia teatralna

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 40 cm

 • Spektakl

  1960-1969

  Spektakl

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 25 x 20 cm

 • Spotkanie z Edwardem Hartwigiem z okazji wydania albumu „Kulisy Teatru

  1960-1969

  Spotkanie z Edwardem Hartwigiem z okazji wydania albumu „Kulisy Teatru"; Woiciech Siemion, w tle E. Hartwig

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 14 x 9 cm

 • Spotkanie z okazji wydania albumu „Kulisy teatru

  1960-1969

  Spotkanie z okazji wydania albumu „Kulisy teatru" Edwarda Hartwiga

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9 x 14 cm

 • Spotkanie z okazji wydania albumu „Kulisy teatru

  1960-1969

  Spotkanie z okazji wydania albumu „Kulisy teatru" Edwarda Hartwiga

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9 x 14 cm

 • Spotkanie z okazji wydania albumu „Kulisy teatru

  1960-1969

  Spotkanie z okazji wydania albumu „Kulisy teatru" Edwarda Hartwiga

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 9 x 14 cm

 • Spotkanie z okazji wydania albumu „Kulisy teatru

  1960-1969

  Spotkanie z okazji wydania albumu „Kulisy teatru"; wypowiedź Wojciecha Siemiona, w tle E. Hartwig

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 12,5 x 9 cm

 • Stanisław Fijewski podczas charakteryzacji

  1960-1969

  Stanisław Fijewski podczas charakteryzacji

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22,5 x 18,5 cm

 • Tadeusz Kantor

  1960-1969

  Tadeusz Kantor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Tadeusz Kantor przed spektaklem

  1960-1969

  Tadeusz Kantor przed spektaklem

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,8 x 20 cm

 • Tadeusz Łomnicki

  1960-1969

  Tadeusz Łomnicki

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 17,5 x 21,5 cm

 • Tancerz baletowy

  1960-1969

  Tancerz baletowy

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • Tancerz baletowy

  1960-1969

  Tancerz baletowy

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Tancerze

  1960-1969

  Tancerze

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowa, 25,5 x 20,5 cm

 • Teresa Roszkowska przygotowująca scenografię

  1960-1969

  Teresa Roszkowska przygotowująca scenografię

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 30 cm

 • W garderobie

  1960-1969

  W garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • W garderobie

  1960-1969

  W garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 19,5 cm

 • W garderobie

  1960-1969

  W garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,7 x 20 cm

 • W garderobie

  1960-1969

  W garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • W garderobie

  1960-1969

  W garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • W garderobie

  1960-1969

  W garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • W Krzysztoforach

  1960-1969

  W Krzysztoforach

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • W malarni teatralnej

  1960-1969

  W malarni teatralnej

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 21 cm

 • W malarni teatralnej

  1960-1969

  W malarni teatralnej

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 14 x 15 cm

 • Wiesław Michnikowski w garderobie

  1960-1969

  Wiesław Michnikowski w garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Wojciech Siemion podczas przymiarki kostiumu

  1960-1969

  Wojciech Siemion podczas przymiarki kostiumu

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 20 cm

 • Zofia Mrozowska i Jan Englert

  1960-1969

  Zofia Mrozowska i Jan Englert

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, pieczątka autorska na odwrociu, 9,5 x 6,5 cm

 • Zofia Mrozowska w garderobie

  1960-1969

  Zofia Mrozowska w garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,8 x 20 cm

 • Zofia Mrozowska w garderobie

  1960-1969

  Zofia Mrozowska w garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 20 cm

 • Aktor

  1960-1970

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 16,7 x 14 cm

 • Aktor

  1960-1970

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 17 x 12 cm

 • Aktor

  1960-1970

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20,5 x 19,5 cm

 • Aktor

  1960-1970

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 18 x 23 cm

 • Aktor

  1960-1970

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 26,5 x 20,5 cm

 • Aktor

  1960-1970

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 16 cm

 • Aktor

  1960-1970

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22,5 x 17 cm

 • Aktor

  1960-1970

  Aktor

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 17,5 x 22,5 cm

 • Aleksandra Śląska

  1960-1970

  Aleksandra Śląska

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, pieczątka autorska na odwrociu, 6,5 x 9 cm

  Audio description
 • Andrzej Łapicki

  1960-1970

  Andrzej Łapicki

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22,5 x 17,5 cm

 • Baletnica

  1960-1970

  Baletnica

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 17 cm

 • Barbara Młynarska-Ahrens

  1960-1970

  Barbara Młynarska-Ahrens

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, pieczątka autorska na odwrociu, 9,5 x 6 cm

 • Barbara Wrzesińska

  1960-1970

  Barbara Wrzesińska

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, pieczątka autorska na odwrociu, 6 x 9,5 cm

 • Bez tytułu

  1960-1970

  Bez tytułu

  fotografia-czarno-biała, fotomontaż, pseudosolaryzacja, papier, odbitka bromowo-żelatynowa, 15 x 19,7 cm

 • Bez tytułu

  1960-1970

  Bez tytułu

  fotografia czarno-biała, pseudosolaryzacja, fotomontaż, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 16 cm

 • Danuta Szaflarska

  1960-1970

  Danuta Szaflarska

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21 x 14 cm

  Audio description
 • Edward Hartwig. Autoportret w teatrze

  1960-1970

  Edward Hartwig. Autoportret w teatrze

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 40 cm

 • Edward Hartwig (po prawej) oraz NN

  1960-1970

  Edward Hartwig (po prawej) oraz NN

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 11,5 x 12,3 cm

 • Gustaw Holoubek

  1960-1970

  Gustaw Holoubek

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka żelatynowa, 20,7 x 20 cm

 • Hanna Bielicka

  1960-1970

  Hanna Bielicka

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21,3 x 16,5 cm

 • Hanna Bielicka

  1960-1970

  Hanna Bielicka

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 23,3 x 15,5 cm

 • Hanna Bielicka

  1960-1970

  Hanna Bielicka

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 23,5 x 18 cm

 • Ignacy Gogolewski

  1960-1970

  Ignacy Gogolewski

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 21,7 x 15,5 cm

 • Ignacy Gogolewski

  1960-1970

  Ignacy Gogolewski

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 15 cm

 • Irena Eichlerówna

  1960-1970

  Irena Eichlerówna

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 17,5 x 21 cm

 • Jerzy Duszyński

  1960-1970

  Jerzy Duszyński

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 23,5 x 17,5 cm

  Audio description
 • Kompozycja / Portret aktora

  1960-1970

  Kompozycja / Portret aktora

  fotografia czarno-biała, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 19 cm

 • Kompozycja z tancerką Krystyną Mazurówną

  1960-1970

  Kompozycja z tancerką Krystyną Mazurówną

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 30 cm

 • Kompozycja z tancerką

  1960-1970

  Kompozycja z tancerką

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 30 cm

 • Kompozycja z tancerką

  1960-1970

  Kompozycja z tancerką

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 50 x 40 cm

 • Kompozycja z tancerzami

  1960-1970

  Kompozycja z tancerzami

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 30 x 40 cm

 • Pierrot

  1960-1970

  Pierrot

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22,7 x 14,3 cm

 • Portret Barbary Wrzesińskiej

  1960-1970

  Portret Barbary Wrzesińskiej

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 23 x 18 cm

 • Próba spektaklu baletowego

  1960-1970

  Próba spektaklu baletowego

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowa, 12,8 x 17,8 cm

 • Próba spektaklu baletowego

  1960-1970

  Próba spektaklu baletowego

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 12,8 x 17,8 cm

 • Próba spektaklu baletowego

  1960-1970

  Próba spektaklu baletowego

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 12,8 x 17,8 cm

 • Roman Wilhelmi

  1960-1970

  Roman Wilhelmi

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, pieczątka autorska na odwrociu, 6 x 9,5 cm

 • Tancerka

  1960-1970

  Tancerka

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 15 cm

 • Tancerz

  1960-1970

  Tancerz

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 30 cm

 • Tancerz

  1960-1970

  Tancerz

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowa, 48 x 30 cm

 • Tancerze

  1960-1970

  Tancerze

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 22 x 18,5 cm

 • W garderobie

  1960-1970

  W garderobie

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 20 cm

 • W teatrze

  1960-1970

  W teatrze

  fotografia czarno-biała, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 60 cm

  Audio description
 • Zofia Mrozowska

  1960-1970

  Zofia Mrozowska

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 20 x 15 cm

 • Zofia Mrozowska

  1960-1970

  Zofia Mrozowska

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 23,2 x 18,2 cm

 • Andrzej Łapicki

  1960-1970?

  Andrzej Łapicki

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 16,6 x 18 cm

 • Irena Eichlerówna

  1960-1970?

  Irena Eichlerówna

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 17 x 19 cm

 • Abstrakcja teatralna

  1960-1975

  Abstrakcja teatralna

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 50 x 38 cm

  Audio description
 • Nina Andrycz

  1960-1980

  Nina Andrycz

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 32 x 40 cm

  Audio description
 • Nina Andrycz

  1960-1980

  Nina Andrycz

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 40 x 32 cm

  Audio description
 • Irena Eichlerówna w garderbie Teatru Narodowego

  1963

  Irena Eichlerówna w garderbie Teatru Narodowego

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 15 x 21,3 cm

 • Próba do „Brytannika

  1963

  Próba do „Brytannika" (autor: Jean Racine), reż. Wanda Laskowska Od lewej: nn., Igor Śmiałowski (Narcyz), Irena Eichlerówna (Agrypina)

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowo-żelatynowa, 17,5 x 20,7 cm

 • Balet

  1965-1975

  Balet

  fotografia czarno-biała, odbitka srebrowa, 30 x 40 cm

 • Kompozycja z portretem Haliny Kowalskiej

  1970-1975

  Kompozycja z portretem Haliny Kowalskiej

  fotografia czarno-biała, papier, odbitka srebrowa, 21 x 25,5 cm